De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs is er voor ú. Op ons kantoor geldt een no-nonsense mentaliteit, die onder meer tot uitdrukking komt in een lage drempel. Omdat wij flexibel en dienstbaar zijn weten ook veel ondernemers uit Brabant de weg naar ons kantoor te vinden. Kwaliteit, maatwerk en persoonlijke aandacht staan voorop. Vanuit ons kantoor in Oisterwijk verzorgen wij notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving, vanuit Breda tot 's-Hertogenbosch en van Tilburg tot Eindhoven.

Heeft u een notaris nodig voor een samenlevingscontract, huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden, een testament, estate planning, aankoop van uw woning of bedrijfsgebouw, een hypotheekakte of een nieuw op te richten stichting of bedrijf? Neem dan contact met ons op. Want naast deskundigheid bieden wij u maximale duidelijkheid, zowel in ons advies als in de door ons opgestelde akten.

Indien u ons naar aanleiding van de gevoerde bespreking, een opdracht verleent tot het opstellen van akten of uitwerking van een advies, zijn de kosten van deze bespreking begrepen in het honorarium voor de op te stellen akten of het advies.
Mocht u na de bespreking afzien van het geven van een opdracht tot het opstellen van akten of het uitwerken van een advies, dan zullen wij u een nota zenden voor de in de gevoerde bespreking gegeven informatie en advies.

Beleid Coronavirus 

Laatste update: 7 juli 2021

Naar aanleiding van het versoepelde RIVM-beleid, heeft De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen, en de afspraken voor het ondertekenen van akten en volmachten. Onderstaand beleid is er enerzijds op gericht om de gezondheid van onze medewerkers, cliënten en relaties te beschermen en anderzijds om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn zoals altijd telefonisch en per e-mail bereikbaar binnen onze kantoortijden van 9.00-17.00 uur.
Wilt u niet zonder afspraak binnen komen lopen en altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen, tenzij u langskomt voor het tekenen van een volmacht of het legaliseren van documenten. De werkwijze voor het ondertekenen van volmachten en legaliseren van documenten is ook aangepast en “anders” dan u van ons gewend bent. Graag uw begrip hiervoor. Zie daarvoor hierna “Tekenen volmachten en documenten”.

Besprekingen
Besprekingen voor een samenlevingscontract, huwelijks/partnerschapsvoorwaarden, testamenten, levenstestamenten, schenkingen etc. kunnen nog op kantoor gevoerd worden. In de spreekkamers hebben wij plexiglasschermen geplaatst.

Ondertekenen van uw akte

Afspraken om akten te tekenen kunnen in principe doorgaan mits u geen ziekteverschijnselen heeft (zie hieronder). Wel vragen wij – voor zover dat mogelijk is – akten zoveel mogelijk per volmacht te tekenen. De behandelaar van uw dossier zal telefonisch contact met u opnemen hoe hier invulling aan gegeven kan worden.
Er kunnen ook nog steeds passeerafspraken ingepland worden, waarbij bovenstaande eveneens van toepassing is.

Bezoek aan kantoor

 • We schudden geen handen en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
 • Wilt u voor het ondertekenen van uw akte uw eigen pen mee brengen;
 • Als u ziekteverschijnselen heeft, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht NIET binnen te komen, maar telefonisch contact op te nemen met ons kantoor. Voel u niet bezwaard als u dat kort van tevoren nog doet. Uiteraard denken we mee aan oplossingen als uitstel bezwaarlijk mocht zijn.


Indien u:

 • vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
 • mensen heeft ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
 • onlangs in een gebied bent geweest met een verhoogde kans op corona;
 • mensen uit een coronagebied fysiek heeft ontmoet,
verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen.

Tekenen volmachten en documenten

 1. Er mogen maximaal 2 cliënten tegelijk naar binnen, 1,5 meter afstand houden.
 2. Indien er meer dan 2 cliënten binnen zijn, verzoeken wij u even buiten te wachten.
 3. U kunt zich vervolgens melden bij de receptie.
 4. Er wordt gevraagd om uw legitimatiebewijs te overhandigen.
 5. U kunt gaan zitten of blijven staan op 1,5 meter afstand.
 6. De receptiemedewerker zal een kopie maken van uw legitimatiebewijs en de te ondertekenen documenten klaarmaken.
 7. De te tekenen documenten worden op de balie voor u klaargelegd en u ontvangt uw legitimatiebewijs terug.


 


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Web Portal voor cliënten


 


Openingstijden

De openingstijden van ons kantoor zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’

Het eerste kleinkind, het ontmoeten van een nieuwe liefde of het stuklopen van een relatie. Op zulke momenten wordt meestal niet gedacht aan het testament, terwijl dat wel zou moeten! Dergelijke gebeurtenissen zorgen vaak voor een grote verandering in iemands leven.

Uw testamentmoment

De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs ondersteunt de campagne. Op de campagnewebsite http://www.testamentmoment.nl staan diverse situaties om u aan het denken te zetten: is dit mijn ‘testamentmoment’? In totaal worden ongeveer twintig situaties getoond. Dat gebeurt niet alleen op de website, maar ook via Facebook en Instagram.

Doe de check

Centraal in deze campagne staat de checklist testament die u online kunt invullen. De vragen in deze checklist helpen u na te denken over de mogelijkheden van uw (nieuwe) testament en wat u belangrijk vindt om daarin vast te leggen. Na het invullen ontvangt u een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van de gegeven antwoorden. Deze informatie is te gebruiken als voorbereiding op het gesprek dat u met een van onze medewerkers kan maken.